Luisa Pinto Ferreira, Directora da Marcha, prepara o último acerto do percurso deste ano