José Veloso, Vice-Presidente da FPME, saúda os participantes